Oferta


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych i europejskich dedykowanych wdrażaniu innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych dla biznesu oraz w zarządzaniu projektami unijnymi.
Firma prowadzi bezpłatne usługi doradcze z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Po uzgodnieniu warunków współpracy, przeprowadza szereg analiz, m.in. analizę SWOT, bilans, rachunek zysków i strat oraz analizy ekonomiczne.  Po przygotowaniu profesjonalnej dokumentacji następuję oczekiwanie do udzielenia dofinansowania. Po otrzymaniu funduszy pomaga przedsiębiorcom w zarządzaniu daną kwotą w swojej firmie.

Realizujemy różnego rodzaju programy  m.in:

Wzór na konkurencję - Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020. Celem jest wspieranie firmy z makroregionu Polski wschodniej w uzyskaniu dofinansowania na audyt i strategie wzorniczą.

POIR 2.3.2 - Projekt polegający na opracowaniu przez jednostkę naukową dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu/usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Jego celem jest zdobycie bonu na innowacje dla MŚP z POIR.This site was built using